Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Развитие внешнеполитического процесса в первой половине ХХ века как формирование предпосылок  его развития после Второй мировой войны.
Потенциальное развитие ситуации и ее результаты были предсказаны еще в начале века. Посол США в Великобритании Р.Пейдж в 1913 году, еще до начала Первой Мировой войны, писал президенту Вильсону: «Будущее мира принадлежит нам. Англичане растрачивают свой капитал… Что же мы сделаем с мировым господством, которое явно переходит к нам в рук ...

А.Ф. Керенский и выступление Л.Г. Корнилова
своим ближайшим помощником в деле создания сильной власти Керенский выбрал Л.Г. Корнилова, который отрицательно относился как ск Советам, так и к правительству. С его помощью А.Ф. Керенский надеялся освободить власть от советской зависимости, установить в стране жесткий порядок. 19 июля Корнилов назначается Главковерхом, тогда же пост ...

Личность Чингисхана в истории
Чингисхан был рослым и сильным человеком. Наиболее подробное описание его внешности находим у мусульманского историка Джузд-жани и китайского автора «Полного описания монголо-татар» Чжао Хун, младших современников Чингисхана. Судя по всему, они сами не видели Чингисхана, но составили его описание со слов людей, встречавшихся с монгольск ...