Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

сайдинг купить подробно

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Проблема внешней политики России в отношении Крымского ханства в XVIII веке.
Анализируя внешнюю политику России в отношении Крыма в XVIII веке, следует сказать, что в историографии длительное время господствовали тенденциозные подходы к изучению данной проблемы, которая глубоко и всесторонне не изучалась. Ее рассматривали либо как составную часть обшей истории России, либо сквозь призму интересов Российской импе ...

Заключение.
Битва под Курском явилась главным событием летне-осенней кампании второго периода Великой Отечественной войны. Из 70 дивизий противника, участвовавших в этой битве, Красная Армия разгромила 30 дивизий, в том числе 7 танковых, уничтожила свыше 3500 самолётов.[42] Были созданы условия для перехода наших войск в общее наступления на больш ...

Семибоярщина
Дед Грозного Иван III женат был дважды: в первый раз на тверской княжне, а во второй — на визан­тийской царевне Софье (Зое) Палеолог. Трон дол­жен был перейти к представителям старшей линии семьи в лице первенца Ивана и его сына Дмитрия. Великий князь короновал на царство внука Дмитрия, но потом заточил его в тюрьму, а трон передал сыну ...