Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

сайдинг купить подробно

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

 Экономика Вавилонии по Законам Хаммурапи. Сельское хозяйство
Месопотамия (а в переводе на наш язык - Междуречье ), расположена между двумя крупными реками - Тигром и Евфратом, которые и являлись основным крупным источником влаги. Воды этих горных рек несли ил, который содержал растительные остатки и растворенные соли горных минералов, и во время половодья оставался на полях, удобряя их. Земли Мес ...

Роль М.С. Горбачева в новейшей отечественной и мировой истории
После Горбачева, потомственного пахаря, в российской и мировой истории осталась глубокая борозда. Можно ли однозначно оценить сделанное им, ведь его фигура, как и личность, до сих пор остаются предметом споров и разноречивых толкований даже в среде его соратников. В своих книгах, вышедших почти одновременно, один - бывший секретарь ЦКи ...

Казахстан в эпоху каменного века
Первые орудия, которые сделал человек, были из камня, и поэтому они дали название первому, наиболее продолжительному, периоду истории — каменный век. Существует следующая система периодизации каменного века, которая выглядит так, если двигаться от прошлого к настоящему: палеолит, который делится на нижний или ранний; средний (мустье) и ...