Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Создание первых государств викингов
В Англию проникали преимущественно датские викинги. В 835 они совершили поход в устье Темзы, в 851 поселились на островах Шеппи и Танет в эстуарии Темзы, а с 865 начали завоевание Восточной Англии. Король Уэссекса Альфред Великий в конце концов остановил их продвижение, но вынужден был уступить земли, расположенные к северу от линии, п ...

Внешняя политика Ивана Грозного на западном направлении
После победы над Казанью и присоединения Астрахани основным вопросом во внешней политике для Ивана Грозного стал балтийский вопрос. Для развития торговли и усиления политических связей Руси требовался выход к берегам Балтийского моря. Через Великое княжество Литовское и Польшу в Москву не пропускали купцов, особенно с военными товарами. ...

Основные направления политико-правовой идеологии в период английской буржуазной революции 17 в
Вторая буржуазная революция произошла в Англии ("Великий мятеж" 1642-1649 гг. и "Славная революция" 1688-1689 гг.). Идеологическим знаменем этих революций был кальвинизм, но их концептуальным выражением и итогом стали теории естественного права и общественного договора, основанные на рационализме. В процессе развити ...