Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

сайдинг купить подробно

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Структура вавилонского общества в эпоху Хаммурапи
Общественный и политический строй Вавилонского государства в правление Хаммурапи известны благодаря сохранившемуся своду этого царя, его переписке с наместниками и чиновниками и частноправовыми документами. Структура вавилонского общества в эпоху Хаммурапи свидетельствует о все более четко проявляющемся и развивающемся рабовладельческом ...

Версия об отрезанных головах.
Одним из вариантов версии Соколова Н.А. является версия генерала Дитерихса. Поддерживая мнение Соколова Н.А. об обстоятельствах уничтожения трупов, Дитерихс развил логическую цепь. По его мнению, при сожжении трупов зубы не могли сгореть, а так как они отсутствовали при изучении останков, логически предположить, что большевики отчленили ...

Политические и правовые учения в России во втор. пол. 18 вв
Во второй половине XVIII в. происходит укрепление сословной структуры российского общества. В результате дворцового переворота в 1762 г. на престол взошла Екатерина II (период просвещенного абсолютизма.). Задачу самодержца императрица видит прежде всего в создании всеобщего блага. Просветительские и либеральные настроения императрицы ...