Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

сайдинг купить подробно

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Александр Радищев
Конец XVIII столетия. В Петербурге выходит крамольная книга "Путешествие из Петербурга в Москву". А в сентябре 1790 года ее автор Александр Радищев, закованный в кандалы, отправляется по этапу в далекий Илимский острог. Впереди 6788 верст. На этом длинном пути среди прочих сибирских городов лежал и Красноярск. Радищев был а на ...

Народники
Восьмидесятые годы XIX столетия. В России началось движение народников. И опять их уделом стала Сибирь. Связанный с народниками известный писатель В.Г. Короленко был сослан в Якутию. Путь его лежал через Красноярск, в который он прибыл в сентябре 1881 года в сопровождении жандарма. Здесь с разрешения начальства он задержался на 12 дн ...

Путь Гитлера к власти
Из крепости Ландсберг Гитлер вышел 20 декабря 1924 года. У него был план действий. На первых порах - очистить НСДАП от "фракционеров", ввести железную дисциплину и принцип "фюрерства", то есть единовластия, потом укрепить свою армию - СА, уничтожить там бунтарский дух. Уже 27 февраля Гитлер произнес речь в "Бюрг ...