Вікторія

Историческая летопись » Вікторія

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки - своєрідні в'язниці з обов'язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

Работа и учеба в Германии

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з'явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов'язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з'єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов'язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.

Начало реформ: их идеология и антиинфляционная политика
В 1976-1978 гг. был разработан комплекс программных документов Консервативной партии, отражавших ее идеологическое обновление. Ключевыми ориентирами стали идеи антиэтатистского и антибюрократического переворота, обеспечения динамики экономического роста на основе частной инициативы, развития конкуренции, снижения налогового бремени. Хар ...

Башкирские полки
В начале ХIХ века основная территория компактного проживания башкир входила в состав Оренбургской губернии, состоящей из 12 уездов: Оренбургского, Уфимского, Стерлитамакского, Верхнеуральского, Белебеевского, Бирского, Мензелинского, Троицкого, Челябинского, Бугульминского, Бугурсланского и Бузулукского. Во главе губернии стоял генерал- ...

Обострение национального вопроса в советских республиках
Начавшиеся относительная демократизация общества выявила наболевшие, но десятилетиями не решавшиеся национальные проблемы. Из заключения и ссылок стали возвращаться видные активисты национально-освободительных движений. В декабре 1987 г. в ответ на назначение Г. Колбина вместо отправленного в отставку лидера Казахстана Д. Кунаева казах ...